Lidmaatschap als organisatie

Atheist Alliance International is een wereldwijde federatie van lidorganisaties en individuen, die samen zijn gegaan om het gebruik van rede, bewijs en kritisch denken in staat en maatschappij aan te moedigen, en om te vechten tegen de inmenging van religie in de levens van mensen die dat niet willen.

Organisaties worden lid van AAI om bij te dragen aan dit proces, en om toegang te krijgen tot de collectieve expertise en middelen van AAI's andere lidorganisaties, zodat ze effectief deze ideal en kunnen bevorderen in hun eigen gemeenschappen.

Door lid te worden van Atheist Alliance International zal uw organisatie:

 • Deel zijn van een internationale alliantie van atheïstische/vrijdenkers groepen, die aantonen dat atheïsten georganiseerde en effectieve brengers van wereldwijde verandering kunnen zijn

 • Haar zichtbaarheid vergroten, door de AAI website en AAI's andere communicatiemiddelen

 • Een exemplaar ontvangen van het kwartaalblad Secular World, de vlaggenschip publicatie van AAI, in combinatie met de mogelijkheid artikelen in haar eigen tijdschrift of nieuwsbrief te publiceren (mits goedgekeurd door de Secular World redacteur)

 • AAI's periodieke nieuwsbriefImagine! ontvangen

 • De gelegenheid hebben een conventie te organiseren samen met AAI en sprekers van wereldklasse naar uw land te brengen en voort te bouwen op het succes van eerdere conventies in de VS, Australië, Denemarken, Canada, Ierland, Gambia, Kenya, de Filipijnen en Duitsland

 • De gelegenheid hebben om een subsidie aan te vragen via de AAI Foundation voor lokale ontwikkelingsprojecten

 • Rechtstreeks kennis en ervaring kunnen uitwisselen met andere atheïstische/vrijdenkers groepen via de AAI Exchange

 • AAI's activiteiten steunen bij:

  • Het aanmoedigen van het gebruik van rede, bewijs en kritisch denken in staat en samenleving en het bevorderen van de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van atheïsme en het vrijdenken over de hele wereld

  • Het bewustmaken van landen, regeringen en samenlevingen van discriminatie jegens atheïsten en het aanmoedigen van religieuze/niet-religieuze tolerantie en de bescherming van rechten van atheïsten

  • Het helpen oprichten van nieuwe atheïstische/vrijdenkers groepen (met name in ontwikkelingslanden)

  • Het bieden van mogelijkheden voor atheïsten wereldwijd een verschil te maken via de AAI Foundation en

  • Het veranderen van de wereld in een gezondere, veiligere en duurzamere plaats voor rede en vrijdenken

Lidorganisaties van Atheist Alliance International zijn aangesloten of geassocieerde leden, afhankelijk van de aard, omvang en lokatie van de organisatie. Voor meer informatie of voor het verkrijgen van een aanvraagformulier, emailt u alstublieft naar membership [apestaart] atheistalliance [punt] org.