نخستین انجمن رسمی خداناباوران در ترکیه تاسیس شد

این موسسه که نخستین از نوع خود در کشور ترکیه است با ١١ نفر بنیانگذار و ٩٠ نفر عضو در استانبول ترکیه تاسیس شده است.

تولگا انسی یکی از بنیانگذاران این انجمن در گفتگو با روزنامه ی حریت اعلام کرد که مقدم همه ی مسلمانان هم به این موسسه خوشامد است و آنها برای تبادل دیدگاه می توانند در آنجا حضور یابند و حتی عضو شوند. این خوب است که آنها بیایند و با چشمان خود ببینند که آتئیست ها چگونه افرادی هستند.

بنیانگذار این انجمن در گفتگوی ماه گذشته ی خود با روزنامه آگنوس اعلام کرد که هدف اصلی تاسیس این انجمن حمایت حقوقی از کسانی است که بخاطر خداناباور بودن خود در ترکیه دچار مشکل می شوند. 

ترکیه با اینکه کشوری سکولار است و در قانون اساسی آن آزادی باور ذکر شده و هیچ قانونی بر ضد خداناباوران ندارد، مردمان بسیار متعصب و مذهبی دارد که در گهگاه مشکلاتی برای آتئیست های این کشور بوجود می آورند و این موسسه تلاش دارد که کمک های حقوقی و قانونی از خداناباوران ترک بنماید.