پاپ فرانسیس بخاطر سوء استفاده جنسی کودکان توسط کشیشان این کلیسا از مردم طلب بخشش کرد

 

بنا به گزارش بی بی سی؛ پاپ فرانسیس بخاطر سوء استفاده جنسی کودکان توسط کشیشان این کلیسا از مردم طلب بخشش کرد.

وی از حرکت شیطانی که کشیشان انجام داده اند و آسیبی که به روحیه و اصول اخلاق کودکان وارد کرده اند طلب بخشش کرد و افزود که برای این کشیشان تحریم هایی را در نظر گرفته است

ماه گذشته پس از گزارش سازمان ملل مبنی بر موارد پرشمار سوء استفاده جنسی از کودکان توسط کشیشان کلیسای کاتولیک و بی توجهی مقامات این کلیسا، پاپ از موضع کلیسای کاتولیک در محکوم کردن این مسائل بشدت دفاع کرد

پاپ در گزارسی که در رادیو واتیکان داد تعداد کشیشانی که به این کار غیرانسانی دست زده اند را انگشت شمار خوانده و گفت: "در مقابل کل کشیشان عدد بسیار کوچک است. البته این به این معنا نیست که ما گامی به عقب بر می داریم؛ خیر. بلکه با قدرت بیشتر با این کشیشان برخورد می کنیم". 

مشروح خبر به انگلیسی را می توانید در اینجا ببینید:

http://www.atheistalliance.org/regional-reports/north-america-western-europe/599-pope-francis-asks-forgiveness-for-child-abuse-by-clergy