O AAI

Medzinárodná Aliancia Ateistov (AAI) je globálna federácia ateistických a voľnomyšlienkárskych skupín a jednotlivcov, ktoré sú oddaní vzdelávaniu svojich členov a verejnosti o ateizme, sekularizme a s tým súvisiacimi otázkami.

Pozitívny globálny hlas pre ateizmus a sekularizmus, Medzinárodná Aliancia Ateistov:

  • Posilňuje spoluprácu medzi ateistickými a voľnomyšlienkárskymi organizáciami po celom svete;

  • Podporuje vznik nových ateistických/voľnomyšlienkárskych organizácií, najmä v rozvojových krajinách, a

  • Vedie a podporuje projekty/stretnutia, ktoré podporujú ateizmus, kritické myslenie a empirizmus, zatiaľ čo bojuje proti diskriminácii ateistov a voľnomyšlienkárov po celom svete.


Vízia a poslanie

Vízia Medzinárodnej Aliancie Ateistov je sekulárny svet, kde verejná politika, vedecké skúmanie a vzdelávanie nie je ovplyvnené náboženským presvedčením, ale je založené na rozumnom odôvodnení, racionálnosti a dôkazoch.

Poslaním Medzinárodnej Aliancie Ateistov je odmietať a konfrontovať náboženskú vieru, posilniť globálny ateizmus propagovaním rastu a interakcie ateistických/voľnomyšlienkárskych organizácií po celom svete a vykonávať medzinárodné vzdelávacie a obhajovacie projekty.


Vzdelávanie

Vzdelávanie je základný prístup Medzinárodnej Aliancie Ateistov. AAI podporuje svojich členov a verejnosť v získavaní nových poznatkov:

  • Poskytuje správy o ateistických/sekulárnych otázkach a kampaniach prostredníctvom webovej stránky AAI a sociálnych médií

  • Publikuje magazín Sekulárny Svet (Secular World) a pravidelný newsletter s názvom Imagine!

  • Organizuje zhromaždenia ateistov s miestnymi skupinami na celom svete pre poskytnutie príležitosti komunitám, aby si mohli vypočuť etablovaných, ale aj nových ateistických rečníkov

  • Podporuje zakladanie nových ateistických/voľnomyšlienkárskych skupín, a to najmä v rozvojových krajinách

  • Podporuje vzdelávacie projekty, ako je napríklad Humanistická základná škola Kasese v Ugande


Obhajoba

Základné práva, spravodlivosť a sociálna zodpovednosť tvoria základ toho, čo znamená byť človekom. AAI pracuje s cieľom brániť a ochraňovať práva ateistov a podobne zmýšľajúcich ľudí uverejňovaním problémov, distribuovaním mediálnych správ, rozvojom politických vyhlásení a spoluprácou s ďalšími skupinami, aby priniesla problémy a nespravodlivosť do pozornosti médií a vlády.Budovanie komunity

AAI uznáva hodnotu sociálnych komunít a význam poskytnutia pevného a ochranného základu pre jednotlivcov, rodiny a skupiny. Okrem propagácie a podpory vytvárania nových ateistických organizácií po celom svete, AAI podporuje medzinárodný dosah a programy na budovanie komunity, ako je ateistická kampaň "OUT". Tieto programy zvyšujú všeobecné povedomie o ateistickej komunite, pomáhajú novým komunitám s vytvorením a ako čeliť zaujatosti a diskriminácii zameranej na ateistov. Niektoré z týchto činností sú prevádzkované prostredníctvom Nadácie AAI.

Medzinárodná Aliancia Ateistov je riadená dobrovoľníkmi v medzinárodnej Rade Predstavenstva a je závislá na členských poplatkoch a daroch, ktoré financujú jej činnosť. Ak podporujete ateizmus a sekularizmus prosím, pripojte sa k nám!História

Medzinárodná Aliancia Ateistov bola založená v USA ako Aliancia Ateistov (Atheist Alliance) v roku 1991 štyrmi miestnymi americkými ateistickými organizáciami: Atheists United (Los Angeles, California), Atheist Coalition (San Diego, California), Atheists of San Francisco Region (California) a Atheist Network (Houston, Texas). Aliancia Ateistov (Atheist Alliance) rýchlo pridala ďalších členov. V priebehu jedného roka, mala osem amerických organizácií ako členov a do konca roka 1992, svoju prvé medzinárodné zastúpenie.

Aliancia Ateistov (Atheist Alliance) začala vydávať svoj ​​časopis, Sekulárny Národ (Secular Nation), v druhej polovici roka 1994.

Aliancia Ateistov (Atheist Alliance) začala organizovať americké stretnutia v roku 1995, z ktorých prvá sa konala v Los Angeles, California. Webstránka Aliancie Ateistov (Atheist Alliance) funguje od roku 1997.

V roku 2001, organizácia mala pol tucta zastúpení mimo USA, a tak zmenila svoj ​​názov na Medzinárodná Aliancia Ateistov (Atheist Alliance International - AAI).

V roku 2006, AAI zorganizovala svoju prvú medzinárodnú konferenciu, v Reykjavíku, na Islande. V roku 2010, začala svoj súčasný program spoluhosťovania stretnutí so pridruženými členmi a spoločníkmi, počnúc mimoriadne úspešným stretnutím v roku 2010 s názvom Globálne Stretnutie Ateistov, ktoré sa konalo v Melbourne, Victoria, Austrália.

V roku 2010 AAI stanovila, že by mohla účinnejšie plniť svoje ciele tým, že oddelí aktivity zamerané na USA od svojich globálnych aktivít. Skupina zameraná na USA, Aliancia Ateistov Ameriky (Atheist Alliance of America), sa stala partnerský členom AAI.


Hodnoty

1.Rozum a racionálne myslenie.  Rozum a racionálne myslenie sú základom logického rozhodovania a sú nevyhnutné pre riešenie problémov, ktorým ľudstvo čelí.

2.Veda a empirizmus. Vedecká metóda je najlepší nástroj, ktorý máme na hľadanie pravdy a pochopenie nášho sveta. Robíme závery na základe najlepších dostupných dôkazov a meníme naše závery podľa toho, ako sa objavia nové dôkazy.

3.Súcit.  Ľudský súcit a empatia sú základom spolupráce sociálnej štruktúry, ktorá prospieva všetkým ľuďom.

4.Účel.  Tento život je jediný život, o ktorom vieme, že budeme mať, a je na každom z nás, aby sme ho využili zmysluplne.

5.Sloboda.  Všetci ľudia majú právo byť oslobodení od diskriminácie na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu a zdravotného postihnutia. Všetci ľudia majú právo na slobodu svedomia. AAI podporuje hodnoty uvedené v Medzinárodnom dohovore o ľudských právach.

6.Zodpovednosť. Každý človek je súčasťou globálnej spoločnosti, a je zodpovedný za humánnu interakciu s ostatnými ľuďmi a zvieratami a za zachovanie našej obývateľnej planéty.