Keď sa ateisti vyjadrujú , ale nikto to nepočúva,

dosahujeme nejakú zmenu?

Nádacia AAI (AAI Foundation),interný program Medzinárodnej Aliancie Ateistov (AAI), podporuje vzdelávacie projekty - vrátane medzinárodných výmen - a obhajuje ateistov, ktorí čelia diskriminácii na celom svete, najmä v rozvojových krajinách.

Medzi projekty Nadácie AAI patrí:

  • Podpora humanistickej základnej školy v Kasese v Ugande (2010 - súčasnosť). AAI prispelo a zozbieralo dary pre projekty, vrátane stavebných prác, renováciu školských tried a nákupu vybavenia škôl na niekoľko rokov. AAI tiež prevádzkuje pre školu v Kasese sponzorský program pre študentov a pedagógov. V roku 2010 AAI zaistila dobrovoľníkov ako asistentov výučby, aby strávili niekoľko mesiacov pomáhaním pri založení školy v Kasese; a ďalšie príležitosti práce na tejto škole sú k dispozícii.

  • Kampaň na obranu Alexandra Aana (2012). Alexander je Indonézan, ktorý bol napadnutý a zatknutý po tom, ako napísal na Facebook , že "Boh neexistuje". AAI spolupracovala s ďalšími skupinami v kampani za jeho prepustenie, za zmenu indonézskych zákonov a získala prostriedky na pomoc pre Alexandrove súdne poplatky.

A tu prichádzate na rad vy.

Projekty Nadácie AAI sú financované predovšetkým prostredníctvom darov pre tieto konkrétne projekty. Čo sme schopní urobiť závisí na podpore, ktorú dostaneme. Je toho veľa, čo treba urobiť, aby sa ateizmus a sekularizmus vo svete podporil a my stále hľadáme ďalšie projekty, najmä v rozvojových krajinách, kde vzdelanie a empirické poznatky môžu spôsobiť obrovské zlepšenie kvality života pre komunitu.

Ak by ste chceli prispieť Nadácii AAI alebo jej špecifickým projektom,
navštívte našu Prispejte (Donate) stránku.

AAI Partnerské / Spoločnícke návrhy projektov

Projekty Nadácie AAI sú zvyčajne navrhnuté Partnermi a Spoločníkmi AAI. Partneri a Spoločníci (pridružení členovia a spoločníci) alebo iné zainteresované strany môžu predkladať návrhy Medzinárodnej Aliancii Ateistov a žiadať podporu pre ateistické/voľnomyšlienkárske projekty vo svojej krajine či regióne. Tieto návrhy by mali minimálne zahŕňať:

  • Podrobný popis navrhovanej činnosti

  • Navrhované termíny pre projekt

  • Navrhované miesto konania projektu a stav rokovania s miestom konania

  • Podrobný rozpočet projektu, vrátane vysvetlenia všetkých položiek hmotných výdavkov, uvedenie ceny, kde je to relevantné

  • Informácie o ďalších zdrojoch financovania projektu, a prípadne, stav rokovania s každou inou potenciálnou skupinou alebo jednotlivcom, ktorí môžu poskytnúť finančné prostriedky

  • Plán marketingu/reklamy pre projekt (ak je to relevantné)

  • Podrobné informácie o členoch projektového výboru, ich pozície a zodpovedajúce skúsenosti

  • Konkrétne údaje o podpore žiadanej od Medzinárodnej Aliancie Ateistov

Návrhy sú prijímané v priebehu celého roka.  Ak chcete návrh odoslať, prosím pošlite ho v elektronickej forme na president [at] atheistalliance [dot] org.