UAB Hakkında

Uluslararası Ateist Birliği (UAB), üyelerini ve kamuyu ateizm, sekulerizm ve benzer konularda eğitmeyi amaçlayan özgür düşünceli grupların ve bireylerin küresel bir federasyonudur. Ateizm ve sekularizm için pozitif bir küresel ses olan Uluslararası Ateist Birliği:

 • Dünya çapında ateist ve özgür düşünce örgütlerinin işbirliğini güçlendirmek;

 • Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni ateist/özgür düşünce örgütlerinin kurulmasını desteklemek; ve

 • Ateizmi destekleyen projelere ve etkinliklere destek vermek ve kolaylaştırmak, dünya çapında ateistlere ve özgür düşüncelilere karşı yapılan ayrımcılığı karşı savaşırken eleştirisel düşüncelere ve şarlatanlığa karşı koymak için kurulmuştur.

Vizyon ve Misyon

Uluslararası Ateist Birliği'nin vizyonu, siyasetin, bilimsel araştırmaların ve eğitimin dini inanışlardan ektilenmeden, akılcılık, rasyonellik ve kanıtlar temeli seküler bir dünyadır. Uluslararası Ateist Birliği'nin misyonu, ateist ve özgür düşünce örgütlerinin tüm dünyada birlikte hareket etmesini ve büyümesini destekleyip küresel ateizmi güçlendirmek, dini inanışlara karşı meydan okumak ve karşı koymaktır.

Eğitim

Eğitim, Uluslararası Ateist Birliği'nin temel hedefidir. UAB, üyelerinin ve kamu oyunun yeni bilgiler edinmesini aşağıdaki yöntemlerle destekler:

 • Ateist ve seküler konularda haberleri ve kampanyaları UAB'nin web sayfasından ve sosyal medya kanalları aracılığı ile yayınlamak

 • Seküler Dünya (Secular World) dergisini ve düzenli olarak "Imagine!" bültenlerini yayınlamak

 • Ateist kongrelere, dünyadaki diğer yerel ateist gruplarla beraber ev sahipliği yapmak, ateist örgütlerim yeni ateist konuşmacıları dinlemesine olanak sağlamak

 • Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ateist ve özgür düşünce gruplarının kurulmasını sağlamak

 • Uganda'da bulunan Kasese Hümanist İlkokulu benzeri eğitim projelerini desteklemek

Hukuki Müdafaa

Bireyler için temel haklar, adalet ve sosyal sorumluluk ne ise kuruluşlar için de odur. UAB ateistlerin ve benzer düşünceli kişilerin, medyanın ve hükümetin dikkatini geçebilmekeri için duyuru yapmaları, medya bülteni dağıtabilmeleri, siyasi beyanatta bulunabilmeleri ve diğer gruplarla birlikte işbirliği yapabilmeleri için haklarını savunur ve korur.

Kamuoyu Oluşturma

UAB, sosyal topluluların değerini ve bireyler, aileler ve topluluklar için güçlü bir koruyucu kuruluşun önemini tanır. Buna ek olarak dünya çapınca yeni ateist örgütlerin kurulmasını teşvik eder ve cesaretlendirir. UAB "ateistler dışarı" benzeri kampanyalara karşı uluslarlarası genişleme ve topluluk-geliştirme programlarını destekler. Ateist toplulukların var olduğunun farkındalığııı yaratma programları gibi çalışmalarda bulunan yeni toplukların ateistlere karşı yapılan ayrımcılığa karşı örgütlenmelerini sağlar

Uluslararası Ateist Birliği, gönüllü yöneticiler tarafından yönetilir, etkinlikleri düzenlemek için üyelik ücreti ve bağış toplar. Ateizmi ve sekülerizmi savunuyorsanız lütfen bize katılın!

Tarihi

Uluslararası Ateist Birliği 1991 yılında dört Amerikalı ateist örgütünün birleşmesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştur.

Bu örgütler Atheists United (Los Angeles, Kaliforniya), Atheist Coalition (San Diego, Kaliforniya),Atheists of San Francisco Region (Kaliforniya) ve the Atheist Network'tür (Hüston, Teksas). Ateist Birliği kısa bir süre içinde başka katılımlar da kazanmıştır. Bir sene içerisinde, 8 adet orgüt UAB'ye katılmıştır. 1992 yılı sonunda ilk uluslararası katılım gerçekleşmiştir.

1994 yılının ikinci yarısında "Secular Nation" (Seküler Millet) isminde bir dergi yayınlamaya başlamıştır.

Ateistler Birliği, 1995 yılında Kaliforniya, Los Angelessta ilk kongresini gerçekleştirmiştir. 1997 yılında ilk Ateistler Birliği'nin web sitesi yayına girmiştir.

2001 yılında ABD dışından yarım düzine katılım ardından örgüt adını Uluslararası Ateist Birliği (UAB) olarak değiştirmiştir.

2006 yılında Reykjavik, İzlanda'da ilk uluslararası konferasını gerçekleştirmiştir. 2010'da, şu anki UAB'ye katılan diğer örgütler ve üyelerle Melbourne, Victoria, Australya'da başarılı bir 2010 Küresel Ateist Kongresi düzenlenmiştir.

Değerleri

 • Mantık ve rasyonel düşünce. İnsanlığın karşılaştığı konulara karşı bilimsel ve rasyonel düşünce ile, maktıksal kararlar verilmelidir.

 • Bilim ve deneyselcilik. Dünyamızı anlamak ve gerçeği öğrenmek için bilimsel yöntemler en iyi araçtır. Biz,ler, mevcut en iyi kanıtlara ve yeni ortaya çıkan ispatlara dayalı sonuçlara göre karara varırız.

 • Merhamet.  İnsani merhamet ve empati tüm insanlara hizmet edecek bir kooperatif sosyal yapısının temelini oluşturur.

 • Amaç. Bu hayat sadece bizim bildiğimiz hayattır ve bu her bir bireyin hayata ne anlam yüklediğine göre değişir.

 • Özgürlük. Tüm insanlara cinsiyeti, cinsel eğilimi, ırkı, etnisitesi ve engelli olmalarından kaynaklanan sıfatları yerine, özgürlük sıfatı verilmelidir. Tüm insanlar vicdan hürriyeti altında birleşmelidir. UAB, Uluslarası İnsan Hakları Beyannamesi'ni savunmaktadır.

 • Sorumluluk. Her bir birey küresel toplumun bir parçasıdır, diğer insanlarla ve hayvanlarla insani ekileşimden ve yaşanabilir gezegenimizin korunmasından sorumludur.