اثر منفی دین بر سطح آگاهی عمومی در امریکا

survey results small

اثر منفی دین بر سطح آگاهی عمومی در امریکا

در یک همه پرسی علمی توسط AP-GfK مشخص شد که بیش از نیمی از شهروندان آمریکا مهبانگ را قبول ندارند، حدود ٤٠% از آمریکایی ها گرمایش زمین را باور ندارند، تقریبا همین میزان از آمریکایی ها باور دانرد که از عمر زمین تنها چند هزار سال می گذرد و به عمر ٤.٥ میلیاردی زمین و البته پدیده فرگشت اعتقادی ندارند. همچنین ١٥% از مردمان این کشور واکسیناسیون را بی تاثیر می دانند و حدود ٨% از آمریکایی ها وجود ژن در بدن را منکر می شوند.

دکتر رندی شکمان برنده ی نوبل پزشکی ٢٠١٣ از دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با آسوشیتد پرس گفت: " جهل از علم در جامعه ما فراگیر شده است، و با رفتار برخی از رهبران ما که آشکارا در تضاد با واقعیتهای علمی عمل می کنند، این جهل همگانی تقویت می شود".

این پژوهش نشان داد که تنها دلیلی که افراد این حقایق مسلم علمی را نپذیرفته اند باور و ایمن مذهبی آنها و تضاد آن باور با این واقعیت های علمی بوده است.

پروفسور بیوشیمی رابرت لفکویتز برنده ی نوبل ٢٠١٢ از دانشگاه دوک با دیدن نتایج این پژوهش با اظهار تاسف گفت: "هنگامی که حقایق علمی در مقابل ایمان مذهبی قرار می گیرند، بازنده هستند".

وی این نتیجه تاسف بار را حاصل تبلیغات ضدعلمی رهبران دینی، سیاسی و تجاری (مانند سینمای هالیوود) امریکا دانسته و ایجاد تغییرات جدی در این روند را بسیار مهم اعلام کرد.

این نظرسنجی نشان داد که هواداران حزب دموکرات نسبت به هواداران حزب جمهوری خواه از وضعیت بهتری برخورداند و جهل و تعصب دینی در مقابل علم در آنها کمتر دیده شده است.

 

 

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.