سریال کمدی "عیسی سیاه پوست" خشم مسیحیان را برانگیخت

jesus25n-2-web

این سریال کمدی جدید که توسط شبکهء کابلی "آدالت سوئیم" (Adult Swim) تهیه شده است، عیسی را در شمایل یک سیاه پوست بی خانمان آمریکایی که ماریجوانا می کشد و به زبان لاتی خیابانی حرف می زند و در خیابان های شهرک فقیرنشین کامپتون کالیفرنیا زندگی می کند را به نمایش در آورده است.

گروهی از مسیحیان تندرو قصد دارند با به راه انداختن کمپین های بایکوت، جلوی ادامه پخش این سریال را بگیرند. یکی از این کمپین ها توسط گروه مسیحی تندروی "یک میلیون مادر" قصد دارند هرگونه محصولاتی که در این سریال بایکوت کنند.

آرون مک گرودر کارگردان این سریال بیان می کند که عیسی سیاه پوست در این سریال تلاش دارد عشق و محبت را در محله گسترش دهد، اما بجایش تیر می خورد، کتک می خورد و یا ماشینش را می دزدند. البته پیروانش هم او را محکوم می کنند که همهء ماریجواناها را یکجا کشیده و باید جبران کند. در اصل یک جوان سیاه پوست معمولی آمریکایی در محله های فقیرنشین را به نمایش می دهد که تنها گه گداری معجزکی برای کمک دوستانش می کند و از انجیل پند و نصیحتی می کند.

 

 

 

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.