سنگسار شدن زن باردار پاکستانی

02

زن باردار ٢٥ ساله پاکستانی توسط اعضای خانواده خود سنگسار و به قتل رسید.

فرزانه پروین در روز روشن توسط نزدیک به ٢٠ تن از اعضای خانواده اش در ملاء عام و حضور مردم مقابل دادگاه عالی در شهرستان های شرقی لاهور، پاکستان سنگسار شود و بر اثر ضربه ی مغزی در بیمارستان جان خود را از دست داد.

خانم پروین به همراه همسرش محمد اقبال، باید در دادگاه بخاطر شکایتی که خانواده ی او کرده وبدند حضور می یافت که خانواده او در مسیر کمین کرده و با مشاهده ی وی از آجرهای مکانی که در حال ساخت و ساز بود استفاده و به سوی او و همسرش حمله ور شدند. در این حادثه محمد اقبال می گریزد و خانم فرزانه پروین اسیر خانواده خشمین می شود. پس از حادثه اعضای خانواده گریخته ولی پدر فرزانه خود را تحویل پلیس داده و به جرم "قتل ناموسی" دستگیر می شود.

 

مشکل اصلی این است که بنا به قوانین پاکستان اگر خانواده ی مقتول از قاتل رضایت دهند، فرد قاتل آزاد می شود و هیچ جزایی نمی بیند و در قتل های ناموسی چون قتل و مقتول یکی هستند مجرمین این قتل ها راه فرار قانونی دارند.

به گفته بنیاد حقوق بشری آرات که یک نهاد پاکستانی است، سالانه در حدود ١٠٠٠ زن پاکستانی قربانی قتل های ناموسی می شوند.

 

 

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.