«فشار بریتانیا بر ترکیه برای مقابله با تروریست های «دولت اسلامی

territorial control of the isis-svg

با ادامه پیشروی‌های گروه تروریستی «دولت اسلامی» (داعش)، کشورهای غربی به ویژه بریتانیا فشار خود بر ترکیه را نیز افزایش داده‌اند. این کشورها از دولت آنکارا می‌خواهند تا مانع از ورود تروریست های «دولت اسلامی» از خاک ترکیه به سوریه شود.

بنا به گزارش زمانه، دولت بریتانیا اعلام کرده است که گروهی از اتباع این کشور و همچنین تعداد زیادی از اتباع دیگر کشورهای اروپایی با سفر به ترکیه خود را به این گروه تروریستی در سوریه و عراق می‌رسانند.

از آن‌جا که ترکیه با شدت از سقوط حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، از هیچ تلاشی برای تقویت مخالفان او (از جمله جهادگران «دولت اسلامی») فروگذار نکرده است. از این رو دولت ترکیه کنترل چندانی بر عبور و مرور افراد وابسته به داعش انجام نمی‌دهد.

گروه تروریستی «دولت اسلامی» نیز در هفته‌های اخیر با گسترش مناطق تحت تسلط خود در شمال سوریه در حال ایجاد یک منطقه امن در مجاورت مرز ترکیه است تا از آن برای نقل و انتقال نفرات و تجهیزات خود استفاده کند.

گرچه دولت ترکیه اعلام کرده است که اعضای این گروه دیگر جایی در این کشور نخواهند داشت، اما در عمل ارتش ترکیه برای مقابله با آنان و بستن راه تردد آن‌ها اقدام موثری انجام نداده است.

این در حالی است که فشارهای داخلی در بریتانیا برای وادار کردن ترکیه به بستن مرز خود به روی تروریست های «دولت اسلامی» افزایش یافته است و جناح‌های مختلف از دولت کامرون می‌خواهند با ترکیه «جدی‌تر صحبت کند».

 

 

 

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.