عربستان سعودی و روسیه به وضعیت حقوق بشر در نروژ انتقاد کردند

عربستان سعودی نروژ را متهم کرد که در محافظت از شهروندان مسلمان خود ناکام مانده و به اندازه کافی برای مقابله با انتقاد از محمد (پیامبر مسلمانان) تلاش بخرج نداده است.

pg-40-saudi-arabia-apعربستان از دولت نروژ درخواست کرده که هرگونه انتقاد از پیامبر مسلمانان در در این کشور غیرقانونی کرده و نگرانی های خود در زمینه های "افزایش خشونت خانگی، تجاوز به عنف و نابرابری در ثروت" و همچنین گسترش نفرت از مسلمانان نروژ را از مورد نقض حقوق بشر در این کشور خواند.

این کشور اسکاندیناوی در بررسی ادواری سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت که در این بررسی قرار است به پرونده حقوق بشری ١٤ کشور رسیدگی شود.

در همین حال روسیه نیز به نروژ بخاطر عدم تحمل مذهبی و در مقام نقد از سیستم رفاه کودکان این کشور به نروژ تذکراتی داد و همچنین توصیه کرد که نروژ امکانات کمپ های درخواست کنندگان پناهندگی را بهبود بخشد.

 

بُرگه بِرِنده (Børge Brende) وزیر امور خارجه نروژ که برای شنیدن دیدگاه ٩١ کشور به ژنو سفر کرده بود در گفتگو با شبکه خبری NBT اعلام کرد که: "این یک پارادوکس است که کشورهای که خودشان اولیه ترین و ساده ترین حقوق بشر را در مرزهای خود اجرا نمی کنند، در بخش حقوق بشر سازمان ملل نفوذ دارند. اما چه می شود کرد؛ این سازمان نامش سازمان ملل متحد است".

در آخرین گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ٢٠١٢ عربستان سعودی محکوم به تشدید دستگیری و دادگاه کردن ناراضیان مسالمت جو، و استفاده از زور در برابر تظاهرات شهروندان محکوم شده است.

این گزارش همچنین سرکوب و یا حمایت از سرکوب حقوق زنان و دختران سعودی که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و همچنین آزار و اذیت ٩ میلیون کارگر خارجی این کشور. بازداشت خودسرانه و محاکمات ناعادلانه صدها نفر و حتی محکوم شدن ١٢ مدافع حقوق بشر در این کشور را بیان کرده است.

 

 

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.