خانمی ساکن فلوریدای امریکا متهم به قتل فرزند دوساله اش شد آنهم به روش پیروی از افسانه ابراهیم که فرزندش را به قربانگاه برد

بنا به گزارش پلیس؛ خانم "کیمبرلی داون لوکاس" یکشنبه گذشته در مراسم کلیسای جامعه شهری (Metropolitan Community Church) از زیرمجموعه کلیساهای پروتستان شرکت کرده بود که کشیش کلیسا خانم "لئا براون" (Lea Brown) اعلام کرده بود که بنا به داستان قربانی کردن اسحاق، خود را برای قربانی کردن پسرش به فرمان خدا آماده می سازد. کشیش گفته بود که این کار را اگر خدا جلویش را مانند داستان ابراهیم در آخرین لحظه نگیرد، ادامه خواهد داد و فرزندش را قربانی خواهد کرد.

خانم لوکاس با الهام از کشیش به سراغ فرزندان همسرش رفته و دخترخوانده دوساله را در وان حمام خفه می کند و حتی تلاش به قتل پسرخوانده ١٠ ساله می کند که موفق نمی شود و وقتی که به گفته خودش صدای خدا مبنی بر متوقف کردن این مراسم را نمی شنود تصمیم می گیرد به زندگی خود پایان دهد و خودکشی می کند. اما اورژانس به موقع به آنجا می رسد و ایشان را از مرگ نجات داده و پس از درمان او را به زندان محلی منتقل کرده اند.

 

بنا به گزارش؛ خانم لوکاس ابتدا به پسر ١٠ ساله می گوید "اگر بخواهی زود بزرگ شوی باید چند قرص را بخوری" و او را متقاعد می کند قرصهای خواب آور بنزودیازپین‌ را بخورد و وقتی پسرک احساس سرگیجه می کند، او را در رختخواب می خوابند.

پسر می گوید در حالی که در رختخواب خوابیده بوده چند باری چشمش باز می شود و می بیند که مادرخوانده اش تلاش می کند همان قرص ها را به خورد خواهرش هم بدهد، ولی گویا خواهر دو ساله از خوردن قرص ها امتناع می کند.

پسر ١٠ ساله در ادامه توضیحاتش به پلیس افزوده که بعد از هوش می رود و وقتی چشمش را باز می کند مادرخوانده خود را در کنارش خوابیده می یابد، وی بلند شده و دنبال خواهر اش می گردد که بدن بی جان دختر خردسال را در وان حمام می یابد و با وجودی که به اورژانس تماس می گیرد، دختر بی گناه پیش از رسیدن اورژانس مرده بود.

پلیس در منزل آنها نامه ای خودخشی خانم لوکاس را بصورت PDF در کامیوتر او می یابند که در آن نوشته بود که مراسم مذهبی خانم براون مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و من هم تلاش کردم این کار را بکنم، ولی خدا هرگز به من نگفت که کار خود را متوقف کنم.

منبعThe Raw Story :

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.