استیون هاوکینگ خداناباور بودن خود را علنا اعلام کرد

v2pg22-selling out-pa

بنا به گزارش کانون اگنوستیک ها و آتئیست های ایران؛ استیون هاوکینگ فیزیکدان برجسته جهان با بیان اینکه علم و دانش پاسخ های قابل قبول تری دربارهء پیدایش و منشاء جهان ما می دهد و افسانه های معجزات ادیان قابل مقایسه با شواهد علمی نیستند، اعلام کرد که به خدایی باور ندارد.

او در گفتگوی ویدویی با روزنامه اسپانیایی ال موندو بیان کرد: "پیش از آنکه بشر به دانش دست پیدا کند، باور به اینکه خدایی جهان را آفریده، طبیعی بده است. اما امروزه علم دلایل قابل قبول تری را ارائه داده است."

هاوکینگ در پاسخ به رزنامه نگار اسپانیایی که گفت شما پیشتر در کتاب "تاریخ مختصر زمان" گفته بودید که دانشمندان ممکن است با گسترش علم به اندیشه های خدا پی ببرند؛ با ذکر اینکه هنوز هم همان حرف را می زند ولی برداشت طرف مقابل غلط بوده توضیح می دهد که: "منظور من از پی بردن به اندیشهء خدا در آن کتاب این بود که ما با کمک دانش هر آنچه که خدایی احتمالی می توانست بداند را پی خواهیم برد، اما خدایی وجود ندارد و من یک آتئیست هستم."

 

هاوکینگ در سال ٢٠١١ هم در مصاحبه با مجله گاردین گفته بود که به بهشت و جهنم و زندگی پس از مرگ باوری ندارد و این داستان ها را افسانه هایی خواند برای مردمانی که از تاریکی می ترسند. وی در سال ٢٠٠٧ در گفتگویی با تلویززیون بی بی سی گفته بود که دیندار نیست و باور دارد که جهان تحت کنترل قوانین علم می باشد. او افزوده بود که این قوانین ممکن است آفریننده ای داشته باشند، اما اگر چنین خدایی موجود بود هرگز در جهان دخالت نمی کرد و قوانین فیزیک را نمی شکست.

حتی در همین دیدگاه سال ٢٠٠٧ هاوکینگ بطور ضمنی عدم باور به خدای ادیان را در همین جملات بیان کرده بود و تنها احتمال موجود برای وجود خدا را یک خدای آفرینندهء بدون دخالت گری (خدای دئیست) بیان می کند. که در مصاحبه اخیر حتی احتمال وجود چنین خدایی را با وجود شواهد و نظریات علمی توضیح دهندهء پیدایش کیهان منتفی می داند.

Tags: #RegionalReport

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International.