NEWSFLASH: AAI launches a new website in 2015!

AAI Foundation Persian

اگر بیخداها صحبت کنند اما هیچ کس متوجه نشود
آیا چیزی تغییر خواهد کرد؟

بنیاد اتحاد بین المللی بی خدایان ، (یکی از برنامه داخلی اتحاد بین المللی بی خدایان) از برنامه های آموزشی حمایت میکند، از جمله از طریق مبادلات علمی بین المللی ـ و مدافعه به نمایندگی از بی خدایان در معرض تبعیض در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه.

پروژه های بنیاد عبارتند از:

پشتیبانی از مدرسه ابتدایی در اوگاندا (۲۰۱۰ ـ تاکنون). بنیاد در جمع آوری کمکهای مالی برای پروژه شامل ساخت و ساز ساختمان، بازسازی کلاس درس وخرید تجهیزات مدرسه در طول چند سال همکاری نمود. این بنیاد همچنین برنامه حمایت از دانش آموزان و معلمان مدرسه را اداره و اجرا مکند. در سال ۲۰۱۰ بنیاد برنامه دستیاران آموزشی داوطلب را در جهت کمک چند ماهه به راه اندازی مدرسه ترتیب داد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در دفاع از الکساندر (۲۰۱۲). الکساندر یک مرد اندونزیاییست که پس از ارسال عبارت "خدا وجود ندارد" در فیس بوک مورد حمله قرار گرفت و دستگیر شده است. بنیاد با گروه های دیگر به مبارزه برای آزادی او همکاری نمود، برای تغییر در قانون اندونزی و برای جمع آوری کمکهای مالی برای کمک به هزینه های قانونی اسکندر.

اینجا جایست که شما نقش اصلی را بازی میکنید

پروژه های بنیاد در درجه اول به صورت کمکهای خیریه مستقیم ارائه شده به پروژه ها تامین اعتبار میشوند. آنچه ما می توانیم انجام دهیم کاملأ وابسته به حمایت هایست که دریافت می کنیم. کارهای زیادی برای آینده بیخدایی و سکولاریسم در جهان باید انجام شود و ما همواره به دنبال پروژه های بیشتر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که در آن آموزش و پرورش و دانش تجربی می تواند بهبود زیادی در کیفیت زندگی جوامع ایجاد کند هستیم.

اگر می خواهید به بنیاد اتحاد بین المللی بی خدایان و یا به یکی از پروژه های تعیین شده کمک خیریه کنید لطفا از صفحه انجمن خیریه بازدید نمایید.
Donate page

پروژه های پیشنهادی اشخاص و گروه های مرتبط به بنیاد

پروژه های بنیاد به طور کلی توسط اعضای وابسته و همکار ارائه می شود. اعضای وابسته و همکار و یا سایر اشخاص ذینفع می توانند پروژه های پشنهادی خود را برای درخواست حمایت برای یک پروژه مرتبط با آزاد اندیشی یا بیخدایی در کشور یا منطقه خود به اتحاد بین المللی بی خدایان ارائه کنند. حداقل، پیشنهادات باید شامل موارد زیر باشد:

شرح تفصیلی از فعالیت های پیشنهادی
تاریخهای پیشنهادی برای پروژه
محل پیشنهادی برای این پروژه و وضعیت صحبت های صورت گرفته با محل برگزاری پروژه
بودجه بندی دقیق برای پروژه، از جمله توضیح همه هزینه های اساسی مرتبط، با ارائه قیمت در موارد مربوطه
اطلاعات مربوط به منابع دیگر تامین بودجه برای این پروژه و،در موارد مربوطه، وضعیت مذاکرات با هر گروه و یا افراد بالقوه دیگرکه امکان همکاری در تامین بودجه را دارا میباشند
بازاریابی وتبلیغاتی برای این پروژه، در موارد مرتبط
اعضای کمیته پروژه، جایگاه و تجربه مرتبط
جزئیات دقیق حمایت درخواستی از اتحاد بین المللی بی خدایان

پروژه های پیشنهادی در طول سال تحویل گرفته می شوند. برای ارائه یک پیشنهاد، لطفا آن را در فرم الکترونیکی به آدرس ذیل ارسال نمایید
president [at] atheistalliance [dot] org

Tags: #AAI, #Persian

Affiliates & Associates

AUSTRALIA
Atheist Foundation of Australia Progressive Atheists Atheist Community of SE Queensland Sydney Atheists
BRASIL
Liga Humanista Secular do Brasil
CANADA
British Colombia Humanist Association Libres penseurs athées / Atheist Freethinkers
COLOMBIA
Organización Colombiana de Ateos Asociación de Ateos y Agnósticos del Atlántico
DANMARK
Ateistik Selskab
THE GspanIA
Gambia Secular Assembly
DEUTSCHLAND
Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten e.V.
ΕλληνικήΔημοκρατία
Atheist Union of Greece
ESPAÑA
Iniciativa Atea
HRVATSKA
Centar za građansku hrabrost (Center for Civil Courage)
INDONESIA
Indonesian Atheists
ایران
کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران
IRELAND
Atheist Ireland
ISRAEL
ארגון האתאיסטים הישראלי ע"ר Hofesh
الجمهورية انانية
Freethought Lebanon
MALTA
Malta Humanist Association
المملكة اربية
Council of Ex-Muslims of Morocco
NEDERLAND
Atheistich Verbond
NIGERIA
Nigerian Humanist Movement
KONGERIKETNOREG
Hedningsamfunnet
اسلامی جsریۂ
پاکستانی ملحد اور Agnostics
PALESTINE
حركة الملحد / ملحد الفلسطينية
PHILIPPINES
Philippine Atheists and Agnostics Society Humanist Alliance Philippines, International
Россия
Общество современного атеизма, гуманизма и межрелигиозной толерантности (SMAH) Здравомыслие
SINGAPORE
Humanist Society (Singapore)
SOUTH AFRICA
Free Society Institute
SUOMI

Suomen Ateistiyhdistys
TÜRKIYE CUMHURIYETI
Atheism Association of Turkey
UGANDA
Humanist Association for Leadership, Equity and Accountability
UNITED KINGDOM
Atheism UK Council of ex-Muslims of Britain
UNITED STATES
Atheist Alliance of America Freedom From Religion Foundation Secular Humanist Society of New York

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is non-profit,international orgnaization and we survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliinace International.