AAI Foundation Persian

اگر بیخداها صحبت کنند اما هیچ کس متوجه نشود
آیا چیزی تغییر خواهد کرد؟

بنیاد اتحاد بین المللی بی خدایان ، (یکی از برنامه داخلی اتحاد بین المللی بی خدایان) از برنامه های آموزشی حمایت میکند، از جمله از طریق مبادلات علمی بین المللی ـ و مدافعه به نمایندگی از بی خدایان در معرض تبعیض در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه.

پروژه های بنیاد عبارتند از:

پشتیبانی از مدرسه ابتدایی در اوگاندا (۲۰۱۰ ـ تاکنون). بنیاد در جمع آوری کمکهای مالی برای پروژه شامل ساخت و ساز ساختمان، بازسازی کلاس درس وخرید تجهیزات مدرسه در طول چند سال همکاری نمود. این بنیاد همچنین برنامه حمایت از دانش آموزان و معلمان مدرسه را اداره و اجرا مکند. در سال ۲۰۱۰ بنیاد برنامه دستیاران آموزشی داوطلب را در جهت کمک چند ماهه به راه اندازی مدرسه ترتیب داد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در دفاع از الکساندر (۲۰۱۲). الکساندر یک مرد اندونزیاییست که پس از ارسال عبارت "خدا وجود ندارد" در فیس بوک مورد حمله قرار گرفت و دستگیر شده است. بنیاد با گروه های دیگر به مبارزه برای آزادی او همکاری نمود، برای تغییر در قانون اندونزی و برای جمع آوری کمکهای مالی برای کمک به هزینه های قانونی اسکندر.

اینجا جایست که شما نقش اصلی را بازی میکنید

پروژه های بنیاد در درجه اول به صورت کمکهای خیریه مستقیم ارائه شده به پروژه ها تامین اعتبار میشوند. آنچه ما می توانیم انجام دهیم کاملأ وابسته به حمایت هایست که دریافت می کنیم. کارهای زیادی برای آینده بیخدایی و سکولاریسم در جهان باید انجام شود و ما همواره به دنبال پروژه های بیشتر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که در آن آموزش و پرورش و دانش تجربی می تواند بهبود زیادی در کیفیت زندگی جوامع ایجاد کند هستیم.

اگر می خواهید به بنیاد اتحاد بین المللی بی خدایان و یا به یکی از پروژه های تعیین شده کمک خیریه کنید لطفا از صفحه انجمن خیریه بازدید نمایید.
Donate page

پروژه های پیشنهادی اشخاص و گروه های مرتبط به بنیاد

پروژه های بنیاد به طور کلی توسط اعضای وابسته و همکار ارائه می شود. اعضای وابسته و همکار و یا سایر اشخاص ذینفع می توانند پروژه های پشنهادی خود را برای درخواست حمایت برای یک پروژه مرتبط با آزاد اندیشی یا بیخدایی در کشور یا منطقه خود به اتحاد بین المللی بی خدایان ارائه کنند. حداقل، پیشنهادات باید شامل موارد زیر باشد:

شرح تفصیلی از فعالیت های پیشنهادی
تاریخهای پیشنهادی برای پروژه
محل پیشنهادی برای این پروژه و وضعیت صحبت های صورت گرفته با محل برگزاری پروژه
بودجه بندی دقیق برای پروژه، از جمله توضیح همه هزینه های اساسی مرتبط، با ارائه قیمت در موارد مربوطه
اطلاعات مربوط به منابع دیگر تامین بودجه برای این پروژه و،در موارد مربوطه، وضعیت مذاکرات با هر گروه و یا افراد بالقوه دیگرکه امکان همکاری در تامین بودجه را دارا میباشند
بازاریابی وتبلیغاتی برای این پروژه، در موارد مرتبط
اعضای کمیته پروژه، جایگاه و تجربه مرتبط
جزئیات دقیق حمایت درخواستی از اتحاد بین المللی بی خدایان

پروژه های پیشنهادی در طول سال تحویل گرفته می شوند. برای ارائه یک پیشنهاد، لطفا آن را در فرم الکترونیکی به آدرس ذیل ارسال نمایید
president [at] atheistalliance [dot] org

Tags: #AAI, #Persian

Accreditations

Visit AAI on Social Networks

facebook twitter myspace youtube googleplus atheist-nexus-community atheist-nexus-community atheist-nexus-community

Join AAI

aai-logo
 
AAI is a non-profit international organization registered in California, USA as a 501(c)(3) US corporation. We survive on your donations and support. Click here to VOLUNTEER your time or click here to DONATE to Atheist Alliance International. 
msqrd apk gmail login hotmail login